TEEN A4 THPT LONG THÀNH 2007 - 2010

NƠI CHO MỖI NGƯỜI GÓP 1 PHẦN LÀM PHONG PHÚ HƠN DIỄN ĐÀN NÀY!

Thông báo đến toàn thể member A4. Đĩa DVD suốt 3 năm cấp 3 mình đã hoàn thành. Bạn nào muốn có 1 đĩa để lưu giữ những kỉ niệm đẹp những năm học này (2k7 - 2K10) thì vui lòng liên hệ với bạn Xuân Hiếu. Cảm ơn

  TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (1)

  Admin
  Admin
  Admin
  Admin

  Nam
  Tổng số bài gửi : 57
  Age : 26
  Đến từ : the colour of the night
  Registration date : 02/09/2008

  TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (1) Empty TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (1)

  Bài gửi by Admin on Fri May 01, 2009 7:50 pm

  Câu 361: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
  a/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  b/ Bần  Tầng sinh bần Mạch rây thứ cấp  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  c/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Gỗ thứ cấp  Tuỷ.
  d/ Tầng sinh bần  Bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  Câu 362: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?
  a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
  b/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
  c/ Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  d/ Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  Câu 363: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?
  a/ Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  b/ Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  c/ Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
  d/ Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
  Câu 364: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
  a/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
  b/ Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
  c/ Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
  d/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
  Câu 365: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
  a/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
  b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
  c/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
  d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
  Câu 366: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
  a/ Ở đỉnh rễ. b/ Ở thân. c/ Ở chồi nách. d/ Ở chồi đỉnh.
  Câu 367: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
  a/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
  b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
  c/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
  d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
  Câu 368: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
  a/ Vỏ  Biểu bì  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  b/ Biểu bì  Vỏ  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  c/ Biểu bì  Vỏ  Gỗ sơ cấp  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Tuỷ.
  d/ Biểu bì  Vỏ  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ.
  Câu 369: Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
  a/ Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  b/ Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  c/ Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.
  d/ Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.
  Câu 370: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?
  a/ Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.
  b/ Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.
  c/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch.
  d/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).
  Câu 371: Sinh trưởng thứ cấp là:
  a/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân thảo hoạt động tạo ra.
  b/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ hoạt động tạo ra.
  c/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên của cây hoạt động tạo ra.
  d/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt động tạo ra.
  Câu 390: Cây ngày ngắn là cây:
  a/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.
  b/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.
  c/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.
  d/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ.
  Câu 391: Các cây ngày ngắn là:
  a/ Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
  b/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.
  c/ Thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương.
  d/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
  Câu 392: Phitôcrôm Pđx có tác dụng:
  a/ Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở.
  b/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở.
  c/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng.
  d/ Làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở và khí khổng mở.
  Câu 393: Cây dài ngày là:
  a/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.
  b/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 10 giờ.
  c/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.
  d/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ.
  Câu 394: Các cây trung tính là cây;
  a/ Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương.
  b/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
  c/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.
  d/ Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
  Câu 395: Quang chu kì là:
  a/ Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm.
  b/ Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày.
  c/ Thời gian chiếu sáng trong một ngày.
  d/ Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa.
  Câu 396: Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?
  a/ Lá thứ 14. b/ Lá thứ 15.
  c/ Lá thứ 12. d/ Lá thứ 13.
  Câu 397: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở:
  a/ Chồi nách. b/ Lá. c/ Đỉnh thân. d/ Rễ.
  Câu 398: Phitôcrôm là:
  a/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  b/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  c/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các lá cần ánh sáng để quang hợp.
  d/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  Câu 399: Phát triển ở thực vật là:
  a/ Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  b/ Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  c/ Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  d/ Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  Câu 400: Mối liên hệ giữa Phitôcrôm Pđ và Pđx như thế nào?
  a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
  b/ Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
  c/ Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng.
  d/ Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng.
  Câu 401: Phitôcrôm có những dạng nào?
  a/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 660mm và dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bước sóng 730mm.
  b/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 730mm và dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bước sóng 660mm.
  c/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 630mm và dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bước sóng 760mm.
  d/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 560mm và dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bước sóng 630mm.
  Câu 402: Tuổi của cây một năm được tính theo:
  a/ Số lóng. b/ Số lá. c/ Số chồi nách. d/ Số cành.
  Câu 403: Cây trung tính là:
  a/ Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô.
  b/ Cây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn.
  c/ Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng.
  d/ Cây ra hoa ở ngày ngắn vào mùa lạnh và ở ngày dài vào mùa nóng.
  Câu 404: Các cây ngày dài là các cây:
  a/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.
  b/ Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
  c/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
  d/ Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương.


  _________________
  BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
  Ninja!

   Hôm nay: Thu Apr 25, 2019 3:32 am