TEEN A4 THPT LONG THÀNH 2007 - 2010

NƠI CHO MỖI NGƯỜI GÓP 1 PHẦN LÀM PHONG PHÚ HƠN DIỄN ĐÀN NÀY!

Thông báo đến toàn thể member A4. Đĩa DVD suốt 3 năm cấp 3 mình đã hoàn thành. Bạn nào muốn có 1 đĩa để lưu giữ những kỉ niệm đẹp những năm học này (2k7 - 2K10) thì vui lòng liên hệ với bạn Xuân Hiếu. Cảm ơn

  TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (3)

  Admin
  Admin
  Admin
  Admin

  Nam
  Tổng số bài gửi : 57
  Age : 26
  Đến từ : the colour of the night
  Registration date : 02/09/2008

  TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (3) Empty TÀI LIỆU ÔN THI HKii NÈ (3)

  Bài gửi by Admin on Fri May 01, 2009 7:57 pm

  Câu 441: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?
  a/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
  b/ Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.
  c/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
  d/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
  Câu 442: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
  a/ Rêu, hạt trần. b/ Rêu, quyết.
  c/ Quyết, hạt kín. d/ Quyết, hạt trần.
  Câu 443: Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:
  a/ Gieo từ hạt. b/ Ghép cành.
  c/ Giâm cành. d/ Chiết cành.
  Câu 444: Sinh sản vô tính là:
  a/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  b/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  c/ Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  d/ Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  Câu 445: Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:
  a/ Dễ trồng và ít công chăm sóc.
  b/ Dễ nhân giống nhanh và nhiều.
  c/ để tránh sâu bệnh gây hại.
  d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
  Câu 446: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:
  a/ Rễ phụ. b/ Lóng. c/ Thân rễ. d/ Thân bò.
  Câu 447: Sinh sản bào tử là:
  a/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  b/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  c/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.
  d/ Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  Câu 448: Đặc điểm của bào tử là:
  a/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
  b/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.
  c/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.
  d/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.
  Câu 449: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
  a/ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
  b/ Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
  c/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
  d/ Là hình thức sinh sản phổ biến.
  Câu 450: Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
  a/ Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  c/ Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  d/ Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  Câu 451: Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
  a/ Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
  b/ Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
  c/ Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
  d/ Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
  Câu 452: Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
  a/ Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  b/ Nhân nhanh với số lượnglớn cây giống và sạch bệnh.
  c/ Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
  d/ Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.
  Câu 453: Đặc điểm của bào tử là:
  a/ Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  b/ Tạo được ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  c/ Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  d/ Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  Câu 454: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tíng ở thực vật?
  a/ Có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi.
  b/ Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn gống và tiến hoá.
  c/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
  d/ Là hình thức sinh sản phổ biến.
  Câu 455: Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
  a/ Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  b/ Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
  c/ Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
  d/ Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
  Câu 456: Sinh sản sinh dưỡng là:
  a/ Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.
  b/ Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
  c/ Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.
  d/ Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.

  Câu 457: Thụ tinh ở thực vật có hoa là:
  a/ Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
  b/ Sự kết nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  c/ Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  d/ Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.
  Câu 458: Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
  a/ 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
  b/ 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
  c/ 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
  d/ 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.


  _________________
  BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
  Ninja!

   Hôm nay: Thu Apr 25, 2019 3:32 am