TEEN A4 THPT LONG THÀNH 2007 - 2010

NƠI CHO MỖI NGƯỜI GÓP 1 PHẦN LÀM PHONG PHÚ HƠN DIỄN ĐÀN NÀY!

Thông báo đến toàn thể member A4. Đĩa DVD suốt 3 năm cấp 3 mình đã hoàn thành. Bạn nào muốn có 1 đĩa để lưu giữ những kỉ niệm đẹp những năm học này (2k7 - 2K10) thì vui lòng liên hệ với bạn Xuân Hiếu. Cảm ơn

  đề tham khảo kt 1 tiết

  changtraichuabietyeu
  changtraichuabietyeu

  Nam
  Tổng số bài gửi : 7
  Age : 26
  Đến từ : Long Thanh - Dong Nai
  Registration date : 02/09/2008

  đề tham khảo kt 1 tiết Empty đề tham khảo kt 1 tiết

  Bài gửi by changtraichuabietyeu on Sun Oct 05, 2008 6:25 am

  I. Trắc nghiệm (3điểm):
  1. Nồng độ mol/l của ion K+ trong dung dịch K2SO4 0,04M là:
  a. 0,04M b. 0,08M
  c. 0,02M d. Không có kết quả nào đúng
  2. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion gọn là: H3O+ + OH- → 2H¬¬2¬¬O
  a. H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O
  b. 2HNO3 + Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 + 2H2O
  c. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  d. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 2H2O
  3. Có thể pha chế dung dịch có đồng thời các ion nào sau đây:
  a. Na+, Cl-, Ba2+, Ag-
  b. Ca2+, NO3, Cl-, Mg2+
  c. CO2-, K+, NO3, Ba2+
  d. Cu2+, Na+, OH-, NO3
  4. Trường hợp nào sau không đây xảy ra phản ứng:
  a. CaCO3 + dung dịch HCl b. dung dịch NaOH + dung dịch MgCl2
  c. CuS + dung dịch HCl d. dung dịch CH3COONa + dung dịch H2SO4
  5. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng:
  a. Zn(OH)2 + dung dịch CuSO4 b. FeS + dung dịch HCl
  c. H2CO3 + dung dịch CaCl2 d. BaSO4 + dung dịch HCl
  6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion:
  a. HNO3 + KOH → KNO3 + H2O
  b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
  c. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S
  d. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  II. Tự luận (7 điểm):
  1. Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học:
  FeSO4, K2SO3, H2SO4, Mg(NO3)2, KOH
  2. Tính pH của dung dịch khi trộn 50ml dung dịch HCl 0,01M với 50ml dung dịch H2SO4 0,005M.
  3. Cho 200ml dung dịch KOH 4,5M vào 200ml dung dịch Zn(NO3)2 1M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được sau phản ứng.
  (cho Zn = 65, K = 39, S = 32, O = 16, H = 1)


  _________________
  love is like war easy to start but difficult to end.
  đề tham khảo kt 1 tiết 18868110

   Hôm nay: Thu Apr 25, 2019 3:34 am